Munda Marketing
Image default
Zorg

Flexibele zorgverzekering voor buitenlandse werknemers

De HollandZorg zorgverzekering voor buitenlandse werknemers is absoluut een flexibele zorgverzekering. De medewerkers van HollandZorg doen er alles aan mensen die hier tijdelijk verblijven om te werken op weg te helpen wat betreft de ziektekostenverzekering. Zo is alle informatie op de website in één klik naar het Engels te vertalen. De klantenservice staat verzekerden desgewenst in het Engels te woord. Veel vragen die binnenkomen gaan over het S1 formulier, de Europese zorgpas en het persoonlijke relatienummer. De klantenservice is te bereiken via 0570 – 687 123.

MijnHollandZorg omgeving

Aan het gebruik van MijnHollandZorg zijn geen kosten verbonden. Iedereen die een HollandZorg zorgverzekering Nederland met eventueel een aanvullend pakket of een aparte tandartsverzekering heeft afgesloten, krijgt toegang tot de eigen beveiligde omgeving. Om inloggen extra safe te laten verlopen, wordt gewerkt met emailadres, wachtwoord en E-code. Elke keer dat iemand inlogt, wordt een unieke code verstuurd per sms. Voordat inloggen mogelijk is, moet de verzekerde zich registreren. Hierbij zijn het relatienummer en het BSN nodig. In de persoonlijke MijnHollandZorg omgeving staan alle belangrijke verzekeringszaken per jaar gerangschikt. We noemen het polis-overzicht, de status van het eigen risico, de digitale Europese zorgpas (ook wel EHIC genoemd), eventueel gemaakte zorgkosten, eventueel openstaande facturen, de te betalen premie en dingen die de verzekerde zelf online kan regelen.

Vergoedingen

Een compleet overzicht van vergoedingen die dit jaar gelden, staat op www.hollandzorg.com/nl. Daarbij wordt aangegeven wie de betreffende zorg mag verlenen en of er een verwijzing nodig is. Een voorbeeld. Een borstprothese wordt 100% vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten tellen mee voor het verplicht eigen risico. Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage. De arts of mammacareverpleegkundige zal een voorschrift overhandigen dat nodig is voor de vergoeding. Gaat het om een op maat gemaakte prothese dan is tevens een verklaring nodig waarin staat dat een ‘algemene’ prothese niet verantwoord is of niet mogelijk is. Voor een borstprothese kan de verzekerde terecht bij alle leveranciers van hulpmiddelen met wie HollandZorg een contract heeft. Gaat u naar een niet-gecontracteerde borstprotheseproducent? Die moet voldoen aan de voorwaarden zoals ze vermeld staan in het Reglement Hulpmiddelen. Verder is toestemming vooraf van HollandZorg vereist.

https://www.hollandzorg.com/