13 apr / 2016

Alles over outplacement

Collectief dienstbeëindiging

10 werknemers van een bedrijf die meer hierna 20 werknemers heeft en minder vervolgens 100 werknemers in een kalender jaargang tewerkgesteld zijn.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een werknemer naar een nieuwe baan begeleid na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer hierna 30 jaargang geleden ontwikkeld binnen Amerika En daarop kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landen. Ondertussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt daarna kan je een cao outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerk van het dienstbeëindiging, Het verkennen van begeren en competenties en sollicitatie opvang.

Anciënniteit 

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen richting mijn nieuwe medewerker?

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om dienstbeëindiging te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt daarnaast u vervolgens te maken met het opzegtermijn. Daarin spelen een groot aantal aspecten een rol, zo daarnaast uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het exact voor u betekent.

Stel dat u overstapt naar een kersverse werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al talloze jaren voor idem organisatie werkt. Een nieuw bedrijf, nieuwe energie, nieuwe prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit dan? Bent u in staat dit mee te nemen naar een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel vele jaren hard voor gewerkt.

De anciënniteit betekenis is de periode dat u verbonden bent aan een bepaalde bedrijf. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol in onder meer het bepalen van uw loon, Vakantietijd, rechten, verplichtingen,… Het komt herhaaldelijk voor dat een hogere anciënniteit (een langere verplichting aan de werkgever) verbonden is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het onderneming, de onderneming, de instelling,…

Nieuwe eenheidsstatuut

 

Wat is er veranderd?

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid tussen werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het nieuwe eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeel zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

In welke gevallen heb ik recht op outplacement?

Om recht te bezitten op outplacement moet je tenminste 45 jaargang oud zijn en werken binnen een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de pensioen gerechtigde ouderdom bereikt daarna heb je geen recht meer op outplacement.Wanneer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarna de helft bedraagt van een voltijdse personeelslid Wanneer je na je ontslag wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet te bereiken moet zijn voor de arbeidsmarkt.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeelslid niet meer tezamen overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie tussen de werkgever en personeelslid niet perfect is of als er geen vertrouwen meer is. Het kan daarnaast zijn dat het organisatie failliet gaat en dat de medewerker of legio weeknemers zonder werk komen te zitten. Daarnaast bezuinigingen horen bij dit, daarnaast wel collectief ontslag genoemd.

Het traject

Je bent net ontslagen door uw medewerker en dat kan zwaar vallen voor een medewerker. Daarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerk en uiteenzetting incasseren. Daarnaast wordt er met u samen gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit moment en wordt uw toestand op dit moment glashelder uitgewerkt.

Na het verwerken van het ontslag is het van urgentie om voorts te gaan en te verkennen wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een kersverse beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van toepassing zijn. Bijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen binnen het vakgebied waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.

Persoonlijke groei

 Verwerk van het dienstbeëindiging